SSR del. Radosław Chodorowski

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r.

Imię (imiona): 

Radosław

Nazwisko:

Chodorowski

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Rejonowego w Częstochowie del. do orzekania w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

II Wydział Karny

Pełnione funkcje:

-

Reguły przydziału spraw:

100% spraw innych niż wykonawcze i 8 sesji w miesiącu do osiągnięcia średniej wielkości referatu w Wydziale w poszczególnych kategoriach spraw wymienionych w załączniku.

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

-

Zasady zastępstw:

  • zastępuje sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału lub Przewodniczący Wydziału
  • pełni zastępstwa zgodnie z planem zastępstw        

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Z upoważnienia Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie na podstawie art. 172 § 3 i art. 173 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, podejmuje decyzje w sprawie należności ławników. Obowiązek zakończenia spraw przydzielonych do dnia 31 maja 2019 roku do referatu w XI Wydziale Karnym Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Rejestr zmian dla: SSR del. Radosław Chodorowski

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-06-07
Publikacja w dniu:
2019-06-07
Opis zmiany:
b/d