SSO Zofia Wolna

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 a rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona): 

Zofia

Nazwisko:

Wolna

Stanowisko służbowe:

Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie

Przydział do wydziału lub wydziałów:

V Wydział Gospodarczy

Pełnione funkcje:

Brak

Reguły przydziału spraw:

Orzeka w sprawach pierwszoinstancyjnych oraz odwoławczych 100 %, w tym rozpoznaje sprawy pierwszoinstancyjne  na co najmniej jednej sesji tygodniowo i sprawy odwoławcze na co najmniej jednej sesji miesięcznie

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

-

Zasady zastępstw:

Zastępuje sędzia zgodnie z planem zastępstw

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Rozpoznaje zażalenia poziome od orzeczeń wydanych w VI Wydziale Cywilnym Odwoławczym Sądu Okregowego w Częstochowie

Rejestr zmian dla: SSO Zofia Wolna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-11-27
Publikacja w dniu:
2019-01-07
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2016-11-22
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia