SSO Iwona Kowalczyk

PODZIAŁ CZYNNOŚCI

Na podstawie art. 22 a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) w związku z § 48 ust. 1 pkt 1 i 2 d rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2316 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Częstochowie (wyciąg z protokołu posiedzenia stanowi załącznik do niniejszego dokumentu) ustalam następujący indywidualny podział czynności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Imię (imiona): 

Iwona

Nazwisko:

Kowalczyk

Stanowisko służbowe:

Sędzia

Przydział do wydziału lub wydziałów:

III Wydział Penitencjarny

Pełnione funkcje:

Sędzia, wizytator

Reguły przydziału spraw:

  • w miesiącu przeprowadzania czynności wizytacyjnych albo lustracyjnych (zgodnie z planem zadań nadzorczych Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie na 2018 rok) – 75 %
  • w pozostałych miesiącach - 100% i średnio 4 sesje jawne w miesiącu oraz od kilku do kilkunastu sesji niejawnych
  • orzeka w Zakładzie Karnym w Sierakowie na posiedzeniach wyjazdowych w kategorii spraw Kow i Pen oraz co najmniej 1 sesję w miesiącu w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

Uzasadnienie reguły przydziału spraw:

Pełni funkcję wizytatora do spraw karnych i karnych wykonawczych

Zasady zastępstw:

Zastępuje sędzia wskazany przez Przewodniczącego Wydziału, Przewodniczacy Wydziału

Dodatkowe obciążenia oraz ich wymiar:

Pełni funkcję wizytatora do spraw karnych i karnych wykonawczych

Rejestr zmian dla: SSO Iwona Kowalczyk

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-11-21
Publikacja w dniu:
2019-01-08
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2018-08-06
Publikacja w dniu:
2018-08-06
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-11-22
Publikacja w dniu:
2018-01-19
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Administrator
Dokument z dnia:
2017-04-13
Publikacja w dniu:
2017-05-04
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia