Referat wizytacyjny

Nadzór nad Referatem Wizytacyjnym sprawują:

Kierownik Referatu Wizytacyjnego: SSO Rafał Olszewski Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

Zastępca Kierownika Referatu Wizytacyjnego: SSR del. Barbara Sobocińska Wiceprezes Sądu Okręgowego w Częstochowie

Skład Referatu Wizytacyjnego

Sędziowie:

  1. SSO Krystyna Mieszkowska - sędzia wizytator do spraw cywilnych oraz do spraw rodzinnych i nieletnich,
  2. SSO Agnieszka Polak - sędzia wizytator do spraw cywilnych oraz spraw z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych,
  3. SSO Jacek Włodarczyk - sędzia wizytator do spraw. cywilnych,
  4. SSR del. Paweł Ptak - sędzia wizytator do spraw cywilnych oraz spraw nadzoru nad komornikami sądowymi,
  5. SSO Beata Jarosz - sędzia wizytator do spraw karnych,
  6. SSO Iwona Kowalczyk - sędzia wizytator do spraw karnych oraz do spraw nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych,
  7. SSO Dorota Ociepa - Biel - sędzia wizytator do spraw karnych oraz do spraw nadzoru nad wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych.

Kuratorzy:

  1. Grzegorz Kozera - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie.
  2. Jakub Jarosz - Zastępca Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Częstochowie

Inspektorzy:

1. Barbara Mstowska - Starszy Inspektor do spraw biurowości Sądu Okręgowego w Częstochowie.

2. Romualda Jędrzejczyk - Inspektor do spraw biurowości Sądu Okręgowego w Częstochowie

 

34 36-84-421, pokój 132

34 36-84-422

Specjalista:

  1. Anna Bocianowska - Specjalista do spraw obrotu zagranicznego Sądu Okręgowego w Częstochowie

34 36-84-425, pokój 122

34 36-84-420

Rejestr zmian dla: Referat wizytacyjny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-08-27
Publikacja w dniu:
2018-08-28
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana zarządzenia w sprawie składu Referatu Wizytacyjnego SO w Częstochowie)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-07-23
Publikacja w dniu:
2018-08-08
Opis zmiany:
Zmian treści ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-06-25
Publikacja w dniu:
2018-06-25
Opis zmiany:
Zmiana składu Referatu Wizytacyjnego (wykreślenie SSO L. Mazura)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-03-19
Publikacja w dniu:
2018-04-10
Opis zmiany:
Zmiana zarządzenia w sprawie Referatu Wizytacyjnego SO w Częstochowie
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-02-02
Publikacja w dniu:
2018-02-02
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-01-04
Publikacja w dniu:
2018-01-04
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana zarządzenia w sprawie składu Referatu Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Częstochowie)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-30
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana treści zarządzenia - pliki do pobrania)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-29
Publikacja w dniu:
2017-03-29
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-28
Publikacja w dniu:
2017-03-28
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-24
Publikacja w dniu:
2017-03-24
Opis zmiany:
Zmian treści ogłoszenia (zmiana nazwy specjalisty ds. statystyki)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-28
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (zmiana na stanowisku Kuratora Okręgowego)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-03-01
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (usunięcie P. I. Nalewajka z listy inspektorów ds. biurowości)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-01-20
Publikacja w dniu:
2017-02-08
Opis zmiany:
Dodanie inspektora ds. biurowości (Romualda Jędrzejczyk)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-03-22
Publikacja w dniu:
2016-03-29
Opis zmiany:
zmiana treści ogloszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-11
Publikacja w dniu:
2016-01-21
Opis zmiany:
zmiana przewodniczącego i zastępcy referatu wizytacyjnego
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2016-01-11
Publikacja w dniu:
2016-01-21
Opis zmiany:
zmiana załącznika
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2015-03-04
Publikacja w dniu:
2015-03-27
Opis zmiany:
zmiana załacznika do pobrania
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2013-06-28
Publikacja w dniu:
2013-07-10
Opis zmiany:
zmiana treści (skład referatu B. Jarosz)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-12-04
Publikacja w dniu:
2012-12-07
Opis zmiany:
dodanie plików do pobrania (Zarządzenie Nr 54/12)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-11-14
Publikacja w dniu:
2012-11-14
Opis zmiany:
zmiana treści