Oddział Kadr

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Kierownik

Renata Goll, pokój 126

34 36-84-416

34 36-84-418


Do zadań Oddziału Kadr należą w szczególności:

  1. Sprawy etatowe i osobowe pracowników Sądu Okręgowego, z wyłączeniem spraw należących do zakresu działania innych organów.
  2. Prowadzenie akt osobowych sędziów sądu okręgowego.
  3. Nadzór nad sprawami kadrowymi należącymi do zakresu działania jednostek podległych.
  4. Sprawy dyscyplinarne.
  5. Sprawy dotyczące prowadzonych szkoleń i seminariów sędziów i asesorów, referendarzy sądowych, kuratorów zawodowych i aplikantów kuratorskich, asystentów sędziów, urzędników i pracowników odbywających staż urzędniczy w okręgu

Rejestr zmian dla: Oddział Kadr