Oddział Finansowy

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Kierownik - Główny Księgowy

Elżbieta Maruniewicz, pokój 138

34 36-84-450

34 36-05-720


Do zadań Oddziału Finansowego należą w szczególności:

  1. Opracowanie projektu budżetu sądów w okręgu oraz Sądu Okręgowego.
  2. Wykonywanie budżetu sądów w danym okręgu sądowym oraz budżetu Sądu Okręgowego.
  3. Kontrola przestrzegania w danym okręgu sądowym zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i dyscypliny finansów publicznych.
  4. Prowadzenie rachunkowości Sądu Okręgowego.

Rejestr zmian dla: Oddział Finansowy