Komunikat prasowy z dnia 27 września 2019 r. w przedmiocie niezastosowania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie tymczasowego aresztowania

     Do Sądu Rejonowego w Częstochowie w dniu 24 września 2019 r. wpłynęło pięć wniosków o zastosowanie tymczasowego  aresztowania wobec podejrzanych w sprawie V Ds. 58/12 Prokuratury Okręgowej w Częstochowie. Podejrzanym, których dotyczyły w/w wnioski, postawiono zarzuty o popełnienia w ramach zorganizowanej grupy przestępczej przestępstw dotyczących między innymi poświadczenia nieprawdy na fakturach VAT oraz wyłudzenia podatku VAT i prania brudnych pieniędzy w latach 2011-2013. Akta sprawy złożonej przez Prokuratora liczyły 131 tomów. Wnioski te wpłynęły o godz. 15.15 i do godziny 15.30 sędzia pełniący dyżur aresztowy wydał zarządzenia o wyznaczeniu terminów posiedzeń w tych sprawach, w pierwszej z nich na godz. 8.00, a w kolejnych w odstępach pięćdziesięciu minut. Ostatnie posiedzenie zostało zaplanowane na godz. 11.20. Sędzia referent przystąpił do zapoznawania się z materiałem dowodowym.

     W dniu 25 września 2019 r. około godziny 8.00 sędzia pełniący dyżur poinformował, że przebywa w szpitalu na Oddziale SOR i nie może stawić się na wyznaczone posiedzenia aresztowe. Akta sprawy zostały przedstawione drugiemu sędziemu, który pełnił w tym czasie dyżur. Sędzia ten miał już wyznaczony termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania w innej sprawie i posiedzenie to zakończyło się o godzinie 10.40. Po otrzymaniu akt sprawy drugi wyznaczony sędzia wydał zarządzenie o wyznaczeniu terminów posiedzenia w pierwszej ze spraw na godz. 14.00, a w kolejnym na godzinę 15.00. W trakcie posiedzenia rozpoczętego o godz. 14.00 Przewodniczący stwierdził, że o godz. 15.15 upływa termin, do której ten podejrzany i pozostali współpodejrzani mogą być pozbawieni wolności. Konsekwencją upływu tego terminu było ogłoszenie postanowienia o umorzeniu postępowania i natychmiastowym zwolnieniu podejrzanego w pierwszej sprawie, a następnie w sprawach pozostałych współpodejrzanych. W uzasadnieniu postanowień Sąd Rejonowy w Częstochowie wskazał, że z uwagi na upływ terminu określonego w art. 248 § 2 k.p.k. nie jest dopuszczalne wydanie postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania, co nie stoi na przeszkodzie wystąpieniu przez prokuratora z nowym wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania nawet na tych samych podstawach, tyle że wobec osoby pozostającej na wolności albowiem wniosek nie został merytorycznie rozpoznany. Wydane postanowienia nie są prawomocne i w przypadku ewentualnego wniesienia środków odwoławczych będzie je rozpoznawał Sąd Okręgowy w Częstochowie.

 

rzecznik prasowy

Sądu Okręgowego w Częstochowie

sędzia Dominik Bogacz

Rejestr zmian dla: Komunikat prasowy z dnia 27 września 2019 r. w przedmiocie niezastosowania przez Sąd Rejonowy w Częstochowie tymczasowego aresztowania

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Rzecznik Prasowy
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-09-27
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d