Aktualności

Artykuły

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji

  29 października 2018 r. w godzinach 10.00 - 13.00  w Sali sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie, ul. Śląska 11/13 odbędzie się konferencja związana z obchodami Międzynarodowego Dnia Mediacji. Konferencja zorganizowana jest przez Kuratorską Służbę Sądowa Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie we współpracy z Prezesem Sądu Rejonowego w Częstochowie i  Stowarzyszeniem na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „Dla Rodziny”.

  Czytajwięcejo:
 • Ustalenie czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Częstochowie w grudniu 2018 roku

  Na podstawie zarządzenia nr 44/18 Prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w Sądzie Okręgowym w Częstochowie w grudniu 2018 roku uprzejmie informujemy, iż Sąd Okręgowy w Częstochowie 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny. Zamiennym dniem pracy sądu będzie 15 grudnia 2018 r. (sobota).

 • Szanowni Państwo

  Sąd Okręgowy w Częstochowie informuje, iż w związku z brakiem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, o którym mowa w art. 125 § 2 z 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeksu postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) w chwili obecnej nie ma możliwości wnoszenia do Sądu Okręgowego w Częstochowie pism procesowych w formie elektronicznej.

  Czytajwięcejo:
 • Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Częstochowie - podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny

  Akt erekcyjny

  W dniu 6 października 2018 r. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku Sądu Rejonowego Częstochowa Północ w Częstochowie.

  Czytajwięcejo:
 • Zmiana wysokości rekompensaty dla ławników

  Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że od 10 sierpnia 2018 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1443) ulega zmianie wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w sądach powszechnych.

  Czytajwięcejo:
 • Międzynarodowy Dzień Mediacji - 18 października 2018 roku

  Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Mediacji obchodzony będzie 18 października 2018 r. mediacja.gov.pl/Przykładem lat ubiegłych w tygodniu od 15 do 19 października 2018 r. obchodzony będzie tzw. Tydzień Mediacji. Koordynacją działań o charakterze lokalnym zajmują się właściwi koordynatorzy ds. mediacji w sądach okręgowych.


  Czytajwięcejo:
 • Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Częstochowie - umowa podpisana

  Widok na strefę wejściową w formie placu z głównym wejściem od strony ul. Św. Rocha. Na zamieszczonym obrazie widoczny parking dla interesantów z trzema wjazdami. Widoczna również elewacja wschodnia od strony ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

  W dniu 17.09.2018 r. została podpisana umowa nr 28/I/2018 na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Częstochowa - Północ przy ul. Św. Rocha 80/90".

  Czytajwięcejo:
 • Rzecznik Prasowy

  Sąd Okręgowy w Częstochowie uprzejmie informuje, że w okresie od 1 do 31 sierpnia 2018 roku Rzecznik Prasowy SSO Dominik Bogacz będzie przebywał na urlopie. 

  Czytajwięcejo:
 • Biegły sądowy - informacja o szkoleniu Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

  Szanowni Państwo,

  Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne wychodząc  naprzeciw postulatom biegłych zgłaszanym między innymi podczas  Kongresów Nauk Sądowych, postanowiło wznowić szkolenia pt. „Biegły w sądzie”.

  Uprzejmie zapraszamy do zapoznania się z załączoną informacją na ten temat.

  Czytajwięcejo:
 • Zakończenie sprzedaży papierowych znaków opłaty sądowej

  E-płatności dla obywatela:  papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018 !!!

  Platforma e-Płatności służy do uiszczania wszelkich opłat sądowych. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom obywateli. Opłacanie należności zajmuje mniej czasu i jest łatwiejsze. Przyśpiesza postępowania sądowe i przynosi oszczędności. Dlatego tradycyjne znaki opłaty sądowej po 30 czerwca 2018 r. wychodzą z użycia.

  Czytajwięcejo:

Rejestr zmian dla: Aktualności

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2011-11-04
Publikacja w dniu:
2011-11-04
Opis zmiany:
ogłoszenie