defibrylator AED

Najczęstszą przyczyną śmierci w Europie jest nagłe zatrzymanie krążenia. Co roku dochodzi do blisko 700.000 takich przypadków. Najlepszą metodą ratowania osób z nagłym zatrzymaniem krążenia jest natychmiastowe podjęcie podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz wykonanie defibrylacji (AED – Automatem External Defibrillation) przez świadków zdarzenia. Podjęcie tych czynności w czasie 3-5 min. zwiększa szanse przeżycia o 49-75 %. Wynika to z faktu, iż przy 59-65 % przypadków nagłego zatrzymania krążenia obserwuje się migotanie komór (VF), a najskuteczniejszym zabiegiem mającym zatrzymać ten patologiczny rytm jest jak najszybsze wykonanie defibrylacji.

W budynkach Sądu Okręgowego w Częstochowie:

ul. Dąbrowskiego 23/35

ul. Śląska 8

przy stanowiskach ochrony znajdują się defibrylatory AED - urządzenia ratujące życie.

Pliki do pobrania

  1. Podstawowe zabiegi resuscytacyjne i automatyczna defibrylacja zewnętrzna (AED). (4,34 MB)