Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – kondygnacja 7 (ostatnia)

Z  końcem października 2019 r. rozpoczęto roboty budowlane stanu surowego  IV piętra: wylewanie ścian żelbetowych, klatek schodowych. Trwają również roboty związane ze zjazdem do parkingu podziemnego umieszczonego dwie kondygnacje poniżej poziomu terenu oraz zjazdu konwoju policji na poziom -1. Trwa układanie tras kablowych i murowanie ścian działowych kondygnacji podziemnych.

Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – kondygnacja 6

Z początkiem października 2019 r. trwają roboty budowlane stanu surowego III piętra: wylewanie ścian żelbetowych, klatek schodowych oraz szalowanie stropów nad III piętrem. Trwają również roboty związane ze zjazdem do parkingu podziemnego umieszczonego dwie kondygnacje poniżej poziomu terenu. Wykonano przyłącze wodociągowe do budynku oraz przyłącza kanalizacji deszczowej i sanitarnej do granic działki. Trwa układanie tras kablowych i murowanie ścian działowych na kondygnacji podziemnej 02.

Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – kondygnacja 5


Z początkiem września 2019 r. trwają roboty stanu surowego II piętra:  wylewanie ścian żelbetowych, klatek schodowych oraz  stropów nad II piętrem. Trwają roboty związane ze zjazdem do parkingu podziemnego umieszczonego dwie kondygnacje poniżej poziomu terenu.

Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – kondygnacja 4

W  lipcu 2019 r. trwają roboty stanu surowego I piętra:  wylewanie ścian żelbetowych, klatek schodowych oraz stropów nad I piętrem.

Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – kondygnacja 3

W miesiącu czerwcu 2019 r. trwają roboty stanu surowego parteru:  wylewanie ścian żelbetowych, klatek schodowych oraz montaż stropów nad parterem.

Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – poziom 0

W maju 2019 r. przystąpiono do wznoszenia pierwszych elementów parteru. Na obecnę chwilę strop nad poziomem 02 został zabetonowany w połowie.

 

Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – kondygnacja 2

W miesiącu kwietniu stan surowy parkingu podziemnego kompletny.

Trwają prace zbrojarsko-ciesielskie kondygnacji 2 (podziemnej -1), na której znajdować się będą: archiwa, pomieszczenia konwoju policji, pomieszczenia techniczne, bufet, magazyny.


Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie - parking podziemny

W miesiącu marcu zakończono roboty budowlane związane z wykonaniem płyty żelbetowej. Aktualnie trwają prace zbrojarsko-ciesielskie, stanu surowego kondygnacji 01 (podziemnej -2).

Zaawansowanie robót jest zgodne z harmonogramem.


Budowa budynku siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – płyta fundamentowa

W roku 2018 wykonano większość robót ziemnych oraz zabezpieczeń wykopu. Wraz z nowym rokiem przystąpiono do robót zbrojarskich płyty fundamentowej. Zaawansowanie robót jest zgodne z harmonogramem.


Budowa budynku siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – postęp prac

Na skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Św. Rocha trwa budowa długo wyczekiwanej siedziby Sądu Rejonowego Częstochowa Północ. Aktualnie prowadzone są prace ziemne i zabezpieczające wykop. Zaawansowanie robót jest zgodne z harmonogramem.

 

Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Częstochowie - podpisano akt erekcyjny i wmurowano kamień węgielny

W dniu 6 października 2018 r. odbyła się uroczystość podpisania aktu erekcyjnego i wmurowania kamienia węgielnego pod budowę budynku Sądu Rejonowego Częstochowa Północ w Częstochowie. Wśród licznie przybyłych gości obecni byli Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński, Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSO Leszek Mazur, Parlamentarzyści Ziemi Częstochowskiej oraz Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

 

 Nowa siedziba Sądu Rejonowego w Częstochowie - umowa podpisana

W dniu 17 września 2018 r. została podpisana umowa nr 28/I/2018  na realizację zadania pod nazwą „Budowa budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Częstochowa - Północ przy ul. Św. Rocha 80/90".

Wykonawcą zadania zostało Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Przemysłówka S.A. w Częstochowie, ul. Pułaskiego 25, 42-200 Częstochowa.

Wartość podpisanej umowy: 112 448 031,46 zł brutto.

Autorem dokumentacji jest Biuro Projektowe Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.  Plac Solny 4/2, 50-060 Wrocław, które pełni również nadzór autorski.

Nadzór inwestorski prowadzić będzie konsorcjum firm - Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Inwestycyjne „WUDIMEKS” Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 60/62, 42-200 Częstochowa oraz  Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy PRIMEX mgr inż. Marek Łyszczarz,  Al. Jana Pawła II 132,  42-202 Częstochowa.

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych
i logistycznych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Planowany jest podział sądu na dwie jednostki – Sąd Rejonowy Częstochowa - Południe oraz Sąd Rejonowy Częstochowa - Północ.

Docelowo Sąd Rejonowy w Częstochowie będzie miał dwie lokalizacje:

  • przy ul. Dąbrowskiego 23/35 - siedziba Sądu Rejonowego Częstochowa - Południe
  • przy ul. Św. Rocha 80/90 - siedziba Sądu Rejonowego Częstochowa - Północ.

 Charakterystyka obiektu:

  • Kubatura: 76 856 m3
  • Powierzchnia zabudowy: 2 546 m2
  • Powierzchnia netto: 13 119 m2
  • Powierzchnia użytkowa: 9 324 m2
  • Powierzchnia ruchu: 3 319 m2
  • Powierzchnia usługowa: 476 m2
  • Ilość kondygnacji: 7 w tym 2 podziemne

Planowany termin zakończenia budowy III kwartał 2022r.

Galeria

Rejestr zmian dla: Budowa Budynku Siedziby Sądu Rejonowego w Częstochowie – kondygnacja 7 (ostatnia)

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-10-30
Publikacja w dniu:
2019-10-30
Opis zmiany:
Dodano nowe informacje dot. budowy.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-10-30
Publikacja w dniu:
2019-10-30
Opis zmiany:
Dodano nowe informacje dot. budowy.
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-10-02
Publikacja w dniu:
2019-10-03
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-09-04
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-07-26
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2019-05-16
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-04-15
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-03-14
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-01-21
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Dyrektor Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-12-06
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-10-08
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2018-09-18
Publikacja w dniu:
0000-00-00
Opis zmiany:
b/d