Archiwum Zakładowe

ul. Dąbrowskiego 23/35
42-200 Częstochowa

Kierownik

Monika Drabczyk - Rykała, pokój 9

34 36-84-449

34 36-84-420

 

Archiwum zakładowe działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 217 ze zm.).
  2. Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanych (Dz. U. z 2018 r. poz. 348).


Do zadań Archiwum Zakładowego należą w szczególności:

  1. Przyjmowanie akt sądowych i innej dokumentacji  z poszczególnych komórek organizacyjnych sądu.
  2. Przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji.
  3. Ewidencjonowanie dokumentacji.
  4. Udostępnianie dokumentacji.
  5. Przygotowanie akt do przekazania do właściwego archiwum państwowego.
  6. Przygotowanie dokumentacji do brakowanie.

Rejestr zmian dla: Archiwum Zakładowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2019-02-06
Publikacja w dniu:
2019-02-06
Opis zmiany:
Zmiana tresci ogłoszenia (zmiana zarządzenia MS)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Redaktor strony
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2017-02-14
Publikacja w dniu:
2017-02-14
Opis zmiany:
Dodanie ogłoszenia