2018-2009

2018

 1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2018 r. (3,37 MB)
 2. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2018 r. (3,85 MB)
 3. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2018 r. (3,34 MB)
 4. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2018 r. (2,12 MB)
 5. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2018 r. (4,90 MB)
 6. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2018 r. (3,00 MB)
 7. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2018 r. (3,84 MB)
 8. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2018 r. (4,04 MB)
 9. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2018 r. (2,42 MB)
 10. Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2018 r. (661 KB)
 11. Sprawozdanie MS-S20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2018 r. (1,73 MB)
 12. Sprawozdanie MS-S20KRS w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2018 r. (2,01 MB)
 
 1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2018 r.
 2. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2018 r.
 3. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2018 r.
 4. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2018 r.
 5. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2018 r.
 6. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2018 r.
 7. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2018 r.
 8. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2018 r.
 9. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2018 r.
 10. Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2018 r.
 11. Sprawozdanie MS-S20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2018 r.
 12. Sprawozdanie MS-S20KRS w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2018 r.

2017

 1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I rok 2017 r. (2.54 MB)
 2. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za Irok 2017 r. (2.20 MB)
 3. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2017 r. (1.66 MB)
 4. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2017 r. (1.17 MB)
 5. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2017 r. (2.47 MB)
 6. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2017 r. (1.55 MB)
 7. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2017 r. (1.49 MBB)
 8. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2017 r. (2.03 MB)
 9. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2017 r. (1.20 MB)
 10. Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2017 r. (372 KB)
 11. Sprawozdanie MS-S20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2017 r. (964 KB)
 12. Sprawozdanie MS-S20KRS w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2017 r. (1.12 MB)

 

 1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2017 r. (1.29 MB)
 2. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2017 r. (1.47 MB)
 3. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2017 r. (948 KB)
 4. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykroczeniowych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2017 r. (804 KB)
 5. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2017 r. (1.40 MB)
 6. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2017 r. (984 KB)
 7. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2017 r. (936 KB)
 8. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2017 r. (1.18 MB)
 9. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2017 r. (784 KB)
 10. Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2017 r. (416 KB)
 11. Sprawozdanie MS-S20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2017 r. (696 KB)
 12. Sprawozdanie MS-S20KRS w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2017 r. (420 KB)

 2016

 1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2016. (12,3 MB)
 2. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykonawczych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2016. (6,65 MB)
 3. Sprawozdanie MS-S6 w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2016. (3,23 MB)
 4. Sprawozdanie MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2016. (2,83 MB)
 5. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2016. (9,26 MB)
 6. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądu Okręgowego w Częstochowie za rok 2016. (6,74 MB)
 7. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (7,44 MB)
 8. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykonawczych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (3,80 MB)
 9. Sprawozdanie MS-S6 w sprawach osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (8,5 MB)
 10. Sprawozdanie MS-Kom23 z czynności komornika przy Sądach Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (1,4 MB)
 11. Sprawozdanie MS-S7 z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (1,46 MB)
 12. Sprawozdanie MS-S10 z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (2,01 MB)
 13. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (5,89 MB)
 14. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (5,99 MB)
 15. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016r. (3,79 MB)
 16. Sprawozdanie MS-S20KRS w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (3,15 MB)
 17. Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (516 KB)
 18. Sprawozdanie MS-S20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za rok 2016. (3,41 MB)

 

 1. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2016r. (14 MB)
 2. Sprawozdanie MS-S1 w sprawach cywilnych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2016r. (8 MB)
 3. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykonawczych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2016r. (7.56 MB)
 4. Sprawozdanie MS-S5 w sprawach karnych i wykonawczych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2016r. (4.04 MB)
 5. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2016r. (10.8 MB)
 6. Sprawozdanie MS-S11/12 w sprawach z zakresu pracy i ubezpieczeń społecznych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2016r. (6.45 MB)
 7. Sprawozdanie MS-S16/18 w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2016r. (6.4 MB)
 8. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądu Okręgowego w Częstochowie za I półrocze 2016r. (7.7 MB)
 9. Sprawozdanie MS-S19 w sprawach gospodarczych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2016r. (4.2 MB)
 10. Sprawozdanie MS-S20KW w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2016r. (520 KB)
 11. Sprawozdanie MS-S20UN w sprawach upadłościowych i restrukturyzacyjnych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2016r. (3.82 MB)
 12. Sprawozdanie MS-S20KRS w sprawach rejestrowych (według właściwości rzeczowej) Sądów Rejonowych okręgu częstochowskiego za I półrocze 2016r. (3.55 MB)

2015

 1. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 31.12.2015 (84KB)
 2. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 31.12.2015 (88KB)
 3. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 30.06.2015
 4. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 30.06.2015

2014

 1. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 31.12.2014
 2. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 31.12.2014
 3. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 30.06.2014
 4. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 30.06.2014

2013

 1. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 31.31.2013
 2. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 31.12.2013
 3. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 30.06.2013
 4. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 30.06.2013

2012

 1. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 31.12.2012
 2. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 31.12.2012

2011

 1. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw z okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 31.12.2011
 2. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 31.12.2011

2010

 1. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 31.12.2010
 2. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 31.12.2010

2009

 1. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie na dzień 31.12.2009
 2. Pozostałość, wpływ i załatwienie spraw w Sądzie Okręgowym w Częstochowie na dzień 31.12.2009

Rejestr zmian dla: 2018-2009

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Specjalista ds. statystyki
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
0000-00-00
Publikacja w dniu:
2019-01-14
Opis zmiany:
Zmiana treści ogłoszenia (dodanie statystyki za 2018 r.)
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bartłomiej Mieleszko
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bartłomiej Mieleszko
Dokument z dnia:
2018-07-25
Publikacja w dniu:
2018-07-25
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bartłomiej Mieleszko
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Bartłomiej Mieleszko
Dokument z dnia:
2018-07-24
Publikacja w dniu:
2018-07-24
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-07-18
Publikacja w dniu:
2018-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Specjalista ds. statystyki
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-07-18
Publikacja w dniu:
2018-07-18
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Przemysław Cichopek
Dokument z dnia:
2018-07-18
Publikacja w dniu:
2018-07-18
Opis zmiany:
b/d