Konkurs na aplikację kuratorską

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie ogłasza nabór na 4 miejsca aplikacji kuratorskiej, z możliwością rozszerzenia do 6 miejsc.

Aplikacja kuratorska będzie się odbywała w ramach zatrudnienia w wymiarze ½ etatu.

 

O przyjęcie na aplikację mogą się ubiegać osoby które:

 1. posiadają obywatelstwo polskie;
 2. korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 3. są nieskazitelnego charakteru;
 4. są zdolne ze względu na stan zdrowia do ewentualnego pełnienia obowiązków kuratora zawodowego;
 5. kończyły wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych albo inne wyższe studia magisterskie i studia podyplomowe z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisku aplikanta kuratorskiego (w wymiarze ½ etatu) proszone są o składanie w terminie do dnia 23 listopada 2012r. swych ofert w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35, 42-200 Częstochowa, pokój 126, I piętro.

 

Do oferty proszę załączyć:

 1. życiorys;
 2. kserokopię dyplomu (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie złożenie odpisu);
 3. własnoręczne oświadczenie o niekaralności (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie złożenie zaświadczenia o niekaralność z Krajowego Rejestru Karnego);
 4. zgoda na publikowane danych dotyczących kandydata na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Częstochowie.

Osoby, które zostaną wybrane przez powołaną komisję zostaną o tym powiadomione poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Częstochowie www.czestochowa.so.gov.pl w zakładce „Oferty pracy” w terminie do dnia 6 grudnia 2012r.

 

Wyżej wymienieni powinni się stawić bez odrębnego zawiadomienia w dniu 18 grudnia 2012 r. o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej nr 217 (II piętro) Sądu Okręgowego w Częstochowie, ul. Dąbrowskiego 23/35 w celu rozwiązania testu z zakresu podstawowych kwestii prawnych i psychologicznych związanych z pracą kuratora.

Osiem osób, które osiągną największą liczbę punktów zostanie zaproszonych do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej planowanej na dzień 28 grudnia 2012r., godz. 9.00, sala nr 217 (II piętro).

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie
SSO Robert Grygiel

 

Pliki do pobrania

 1. Ogłoszenie, Zarządzenie Nr 46/12.
 2. Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego Nr 47 /12 w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
 3. Wykaz osób dopuszczonych do egzaminu konkursowego na aplikację kuratorską wyznaczonego na dzień 18 grudnia 2012r.
 4. Ogłoszenie o wynikach I etapu konkursu na aplikację kuratorską.
 5. Ogłoszenie o wynikach konkursu na aplikację kuratorską.

Rejestr zmian dla: Konkurs na aplikację kuratorską

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-12-28
Publikacja w dniu:
2012-12-28
Opis zmiany:
dodanie ogloszenia pkt 5
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-12-19
Publikacja w dniu:
2012-12-19
Opis zmiany:
dodanie ogloszenia pkt 4
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-12-04
Publikacja w dniu:
2012-12-04
Opis zmiany:
dodanie ogloszenia pkt 3
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Okręgowy w Częstochowie
Wytworzył:
Prezes Sądu Okręgowego
Opublikował:
Marcin Łubczyk
Dokument z dnia:
2012-10-30
Publikacja w dniu:
2012-11-07
Opis zmiany:
dodanie ogloszenia