Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Aktualności

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Częstochowie

Ogłoszenie o zbędnym składniku majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Częstochowie

Sąd Okręgowy w Częstochowie, działając zgodnie z § 7 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (DZ.U. Nr 114, poz.761) informuje, iż posiada do zagospodarowania w formie nieodpłatnego przekazania na rzecz innych jednostek gospodarki budżetowej, niżej wymieniony składnik rzeczowy majątku ruchomego z przeznaczeniem na realizacje zadań publicznych – priorytet jednostki sądownictwa powszechnego, jednostki prokuratury , więziennictwa.

Ogłoszenie

Niniejszym informuję, iż w dniu 5 maja 2104 roku w budynku Sądu Okręgowego w Częstochowie ul.Dąbrowskiego 23/35 na sali  konferencyjnej B (niski parter) w godzinach od 10.00 do 13.00 w ramach społecznej kampanii mediacyjnej pn. ”Zgoda – prezent na Dzień Dziecka”, inicjatywy podejmowanej przez środowisko mediatorów z organizacji/stowarzyszeń zrzeszonych w Europejskiej Akademii Negocjacji  i Mediacji ENMA dyżur pełnić będzie mediator Pani Mariola Pawłowska-Rak.
W ramach dyżuru można uzyskać bezpłatnie informacje na temat mediacji rodzinnych.
Zainteresowanych tą problematyką serdecznie zapraszamy.

 


Prezes Sądu Okręgowego
w Częstochowie
Sędzia Robert Grygiel

Ogłoszenie

Zespół Badawczy Europejskiego Prawa Prywatnego i Komparatyki Prawa serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji: "Funkcje Ksiąg Wieczystych w ujęciu prawno - porónawczym". Konferencja odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014 roku w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Zbierskiego 2/4 (początek o godz. 10.00).

 

Najczęściej czytane

Wydziały

I Wydział Cywilny I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację II Wydział Karny Sekcja do spraw wykonawczych w ramach sekretariatu II Wydziału Karnego III [...]

Struktura ogranizacyjna

Struktura Organizacyjna Sądu Okręgowego w Częstochowie   Struktura organizacyjna Sądu Okręgowego w Częstochowie została ustalona Zarządzeniem Nr 44/13 Prezesa Sądu Okręgowego w [...]

Informacje

Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

tel. 34 36-84-400 fax 34 36-84-420

Telefony czynne od godz. 7.30 do godz. 15.30

Biuro Obsługi Interesantów - czytaj więcej

 

W poniedziałki telefony w Biurze Obsługi Interesanta:

34 36-84-702 sprawy karne

34 36-84-706 sprawy cywilne

czynne od godz. 15.30 do godz. 18.00

 

Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Śląska 8

42-200 Częstochowa

tel. 34 36-07-500

Telefony czynne od godz. 7.30 do godz. 15.30

Punkt Obsługi Interesantów - czytaj więcej

Jednostka Nadrzędna