Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego Sądu Okręgowego w Częstochowie

 

Znak sprawy: G-233-1-1.2015


Dyrektor Sądu Okręgowego w Częstochowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego tj. samochodu osobowego Renault Megane II, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.05.2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (DZ. U nr.114, poz.761)

 

 

Ankieta dla biegłych sądowych

W związku z realizacją audytu wewnętrznego w jednostkach sądownictwa powszechnego nt. „Realizacja nadzoru nad biegłymi sądowymi oraz zapewnienie ich odpowiedniej liczby na listach okręgowych” zapraszamy biegłych sądowych do wypełnienia anonimowej ankiety dostępnej pod adresem:

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/kontrola-zarzadcza/ankieta-adresowana-do-bieglych/

 

Udzielone odpowiedzi oraz przekazane uwagi i opinie zostaną wykorzystane podczas realizacji czynności audytowych i formułowania rekomendacji.

Biuro Obsługi Interesantów

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie uprzejmie informuje, że z dniem 1 czerwca 2015 roku nastąpi zmiana w zakresie telefonicznej obsługi interesantów.

Więcej informacji - Biuro Obsługi Interesantów

Najczęściej czytane

Wydziały

I Wydział Cywilny I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację II Wydział Karny Sekcja do spraw wykonawczych w ramach sekretariatu II Wydziału Karnego III [...]

Oferty pracy

Informacja dla osób ubiegających się o pracę   Sąd Okręgowy w Częstochowie informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury [...]

Informacje

Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

tel. 34 36-84-400 (centrala)fax 34 36-84-420

Telefony czynne od godz. 7.30 do godz. 15.30

Biuro Obsługi Interesantów - czytaj więcej

 

Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Śląska 8

42-200 Częstochowa

tel. 34 36-07-500 (centrala)

Telefony czynne od godz. 7.30 do godz. 15.30

Punkt Obsługi Interesantów - czytaj więcej

Jednostka Nadrzędna