Jesteś tutaj: Strona główna

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Aktualności

Ogłoszenie

Prezes Sądu Okręgowego informuje, że dniem 1 kwietnia 2016 roku Punkt Krajowego Rejestru Karnego zostaje przeniesiony na I poziom tzw. "łącznik" w części łączącej budynki Sądu Rejonowego i Okręgowego oraz następuje zmiana w zakresie obsługi interesantów Sądu Okręgowego w Częstochowie ul. Dąbrowskiego 23/35.

Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego

Sąd Okręgowy w Częstochowie działając na podstawie §7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21.05.2010 r. w sprawie i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U nr 114, poz. 761z późniejszymi zmianami), zwanym dalej Rozporządzeniem, informuje, iż posiada zbędne składniki majątku przeznaczone do nieodpłatnego przekazania, darowizny lub sprzedaży

Godziny urzędowania

Prezes Sądu Okręgowego w Częstochowie informuje, że w dniu 2 maja 2016 roku ustalono godziny urzędowania Sądu Okręgowego w Częstochowie od godziny 7.30 do godziny 15.30.

Najczęściej czytane

Wydziały

I Wydział Cywilny   I Wydział Cywilny Sekcja do Rozpoznawania Spraw o Rozwód i Separację oraz Spraw o Ubezwłasnowolnienie   II Wydział Karny   III Wydział [...]

Oferty pracy

Informacja dla osób ubiegających się o pracę   Sąd Okręgowy w Częstochowie informuje, że zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury [...]

Informacje

Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

tel. 34 36-84-400 (centrala)fax 34 36-84-420

Telefony czynne od godz. 8.00 do godz. 15.30

Biuro Obsługi Interesantów - czytaj więcej

 

Sąd Okręgowy w Częstochowie

ul. Śląska 8

42-200 Częstochowa

tel. 34 36-07-500 (centrala)

Telefony czynne od godz. 8.00 do godz. 15.30

Punkt Obsługi Interesantów - czytaj więcej

Jednostka Nadrzędna